Тематичні перевірки

Головна / Тематичні перевірки

При проведенні тематичних перевірок виконується перевірка окремих питань управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, аудит окремих компонентів фінансової звітності, дотримання умов договорів та інші види перевірок за спеціальним завданням підприємства.

Перевірка проводиться, як правило, за конкретним завданням в рамках ініціативного аудиту або з метою економії часу і коштів. Іноді немає необхідності замовляти комплексну перевірку. У деяких випадках буває досить перевірити правильність відображення в бухгалтерському та податковому обліку окремих найбільш ризикованих і нестандартних фінансово-господарських операцій.

Тематична перевірка застосовується в таких випадках:

 • за рішенням засновників, акціонерів або керівників, прийнятому в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, у випадках відсутності впевненості в правильності організації і ведення окремих ділянок бухгалтерського та податкового обліку;
 • при необхідності підготовки підприємства до проведення зустрічних і тематичних перевірок контролюючими організаціями;
 • при складанні актів звірок або вирішенні спірних питань між підприємствами;
 • при проведенні претензійних і позовних робіт, підготовці позовної заяви до суду та підбору документів доказової бази;
 • на вимогу контролюючих організацій щодо обов’язкового надання аудиторського висновку, наприклад, підтвердження формування статутного фонду підприємства, тощо;
 • на вимогу інвестора з метою контролю над витрачанням інвестованих коштів, а також на вимогу банків при видачі кредитів і контролю над кредитними коштами.

Тематична перевірка може проводитися за наступними напрямками:

 • перевірка спільної діяльності, тобто перевірці підлягає спільний проект кількох організацій;
 • перевірка окремих статей фінансової звітності;
 • перевірка окремих фінансово-господарських операцій: перевірка витрат і структури виручки за перевіряємий період;
 • аналіз основних показників діяльності організації;
 • перевірка прибутку в розрізі видів діяльності (контрактів, що дозволяє визначити джерела доходів і основні джерела прибутку і збитку);
 • оцінка систем внутрішнього контролю в частині документообігу, що відноситься до витрат підприємства;
 • перевірка фінансових вкладень, обсягу, структури, частки участі;
 • перевірка дебіторської заборгованості (основні дебітори, терміни погашення, тенденція зміни, оцінка та аналіз сумнівної дебіторської заборгованості і аналіз застосованих схем розрахунків з покупцями / замовниками (основні покупці, види договорів, умови поставки і розрахунків);
 • перевірка кредиторської заборгованості (структура заборгованості за термінами, основним кредиторам, тенденціям зміни / реструктуризації, аналіз застосованих схем розрахунків з постачальниками (основні постачальники, види договорів, умови поставки і розрахунків);
 • аналіз застосованих схем розрахунків з контрагентами, опис умов великих діючих договорів. Аналіз договорів з постачальниками: види договорів, умови оплати, основні постачальники, основні види матеріалів (аналіз по 10-50 найбільшим постачальникам);
 • перевірка кредитних операцій, договорів і зобов’язань: склад кредиторів / позикодавців і обсяг залучених коштів, умови залучення кредитів, позик (терміни залучення, процентні ставки, схема погашення);
 • перевірка грошових коштів;
 • перевірка статутного фонду;
 • перевірка розрахунків з підзвітними особами;
 • перевірка основних фондів і амортизації;
 • перевірка розрахунків по заробітній платі;
 • перевірка дебіторської та кредиторської заборгованості (крім розрахунків з бюджетом);
 • перевірка товарно-матеріальних засобів і МБП;
 • перевірка валютних операцій;
 • перевірка касових операцій і операцій на рахунках підприємства в національній валюті;
 • перевірка цінних паперів;
 • перевірка цільового використання коштів;
 • перевірка системи внутрішнього контролю підприємства та ін.