Факсиміле у касових документах: бути чи не бути

Факсиміле у касових документах: бути чи не бути

Новини компанії
ДФС у Тернопільській області пояснює, що відповідно до частини третьої ст. 207 ЦКУ використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. ДФС зауважує, що чинним законодавством не встановлено чіткого визначення термінів ”факсимільний підпис”, а також не врегульовано питання щодо порядку їх використання. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням №637. Відповідно до п. 3.3 Положення №637 приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки…
Детальніше
Податковий кодекс 2016: як зміниться ПДФО?

Податковий кодекс 2016: як зміниться ПДФО?

Новини компанії
Мінфін спільно з народними депутатами, представниками бізнесу та експертами розробив пакет змін щодо удосконалення податкової системи. Документом плануються такі зміни в частині ПДФО: - збільшення розміру добових при відрядженнях за кордон з 0,75 розміру мінімальної заробітної плати до 40 євро на день (не включаються до доходів фізичної особи); - скасування норми щодо обов’язкової наявності посадкового талону та відміток уповноваженої службової особи Державної прикордонної служби України в закордонному паспорті або документі, що його замінює для підтвердження витрат у разі відряджень за кордон; - розширення переліку витрат фізичної особи - підприємця від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на суми акцизного податку сплачених під час роздрібної торгівлі підакцизними товарами; - надання права фізичним особам - підприємцям, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, на амортизацію основних засобів, що…
Детальніше
Зміни до законодавства, що діють із серпня 2016 року

Зміни до законодавства, що діють із серпня 2016 року

Новини компанії
· Із 1 серпня Закон від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про публічні закупівлі» уведено в дію для усіх замовників (нагадаємо, що з 1 квітня Закон діє для центральних органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання). Замовникам, для яких цей Закон діє з 1 серпня, дозволено використовувати електронну систему закупівель з метою відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг) та виконавця робіт для укладення договору, у разі закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) вартістю менше 200 тис. грн., а робіт – менше 1,5 млн грн. · Із 1 серпня діє Порядок інформаційного обміну між органами доходів і зборів, іншими державними органами та підприємствами за принципом «єдиного вікна» з використанням електронних засобів передачі інформації, затверджений постановою КМУ від 25.05.16 р. № 364. Порядком визначено механізм взаємодії органів доходів…
Детальніше

Тематичні перевірки

При проведенні тематичних перевірок виконується перевірка окремих питань управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, аудит окремих компонентів фінансової звітності, дотримання умов договорів та інші види перевірок за спеціальним завданням підприємства. Перевірка проводиться, як правило, за конкретним завданням в рамках ініціативного аудиту або з метою економії часу і коштів. Іноді немає необхідності замовляти комплексну перевірку. У деяких випадках буває досить перевірити правильність відображення в бухгалтерському та податковому обліку окремих найбільш ризикованих і нестандартних фінансово-господарських операцій. Тематична перевірка застосовується в таких випадках: за рішенням засновників, акціонерів або керівників, прийнятому в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, у випадках відсутності впевненості в правильності організації і ведення окремих ділянок бухгалтерського та податкового обліку; при необхідності підготовки підприємства до проведення зустрічних і тематичних перевірок контролюючими організаціями; при складанні актів звірок або вирішенні спірних питань між підприємствами; при проведенні претензійних…
Детальніше

Розробка і формування облікової політики підприємства

Одним з основних документів в роботі будь-якого підприємства є облікова політика. Під обліковою політикою організації розуміється сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для формування доходів та витрат підприємства, складання та подання фінансової звітності. Як відомо, від правильно обраної облікової політики залежить фінансовий стан організації. Її положення впливають на рівень сплачуваних податків і зборів, на собівартість, на фінансові результати і рентабельність діяльності. За результатами розробки та формування облікової політики на підприємстві надається: положення про облікову політику підприємства; робочий план рахунків підприємства; типові проводки; методичні рекомендації щодо відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні; методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності підприємства; звіт на вимогу Замовника.
Детальніше