Нове в податковому законодавстві. Зупинення реєстрації податкової накладної.

Нове в податковому законодавстві. Зупинення реєстрації податкової накладної.

Новини компанії
Відповідно до законопроекту №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Так, вносяться зміни до статті 201 Кодексу: 201.16.1. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку…
Детальніше
Обмеження щодо реєстрації податкових накладних СГ підприємств у  2017 році

Обмеження щодо реєстрації податкових накладних СГ підприємств у 2017 році

Новини компанії
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (проект №5132 від 15.09.2016) встановлюються обмеження щодо реєстрації податкових накладних. Зокрема визначено, що: У розділі ХХ “Перехідні положення” ПКУ: 1) у підрозділі 2: в абзаці другому пункту 37 слова і цифри “З 1 липня 2015 року” замінити словами і цифрами “З 1 липня 2015 року до 1 січня 2017 року”; “47. Установити, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 цього Кодексу платникам - сільськогосподарським підприємствам, які обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий…
Детальніше

Комплексні перевірки бухгалтерського та податкового обліку

Комплексні аудиторські перевірки охоплюють всі питання фінансово-господарської діяльності підприємства. За результатами проведення аудиторської перевірки підприємству надається письмовий звіт з рекомендаціями щодо поліпшення ведення бухгалтерського та податкового обліку на підприємстві та здійснення господарських операцій. За бажанням рекомендації можуть бути викладені в конфіденційному звіті керівництву підприємства. При проведенні комплексної аудиторської перевірки розглядаються наступні питання: визначення реального фінансового стану підприємства; встановлення відповідності чинному законодавству ведення бухгалтерського обліку та відображення в обліку господарських операцій підприємств; визначення повноти нарахування і своєчасності перерахування податків та обов'язкових платежів; перевірка правильності оформлення господарської діяльності підприємства з точки зору юридичних вимог; надання рекомендацій щодо поліпшення стану фінансово-господарської діяльності підприємства; оптимізація ведення бухгалтерського обліку та оподаткування підприємств.
Детальніше