Факсиміле у касових документах: бути чи не бути

Факсиміле у касових документах: бути чи не бути

Новини компанії
ДФС у Тернопільській області пояснює, що відповідно до частини третьої ст. 207 ЦКУ використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, встановлених законом, іншими актами цивільного законодавства, або за письмовою згодою сторін, у якій мають міститися зразки відповідного аналога їхніх власноручних підписів. ДФС зауважує, що чинним законодавством не встановлено чіткого визначення термінів ”факсимільний підпис”, а також не врегульовано питання щодо порядку їх використання. Порядок ведення касових операцій у національній валюті України підприємствами (підприємцями), а також окремі питання організації роботи з готівкою визначається Положенням №637. Відповідно до п. 3.3 Положення №637 приймання готівки в каси проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. Про приймання підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається засвідчена відбитком печатки…
Детальніше

Тематичні перевірки

При проведенні тематичних перевірок виконується перевірка окремих питань управлінського, бухгалтерського та податкового обліку, аудит окремих компонентів фінансової звітності, дотримання умов договорів та інші види перевірок за спеціальним завданням підприємства. Перевірка проводиться, як правило, за конкретним завданням в рамках ініціативного аудиту або з метою економії часу і коштів. Іноді немає необхідності замовляти комплексну перевірку. У деяких випадках буває досить перевірити правильність відображення в бухгалтерському та податковому обліку окремих найбільш ризикованих і нестандартних фінансово-господарських операцій. Тематична перевірка застосовується в таких випадках: за рішенням засновників, акціонерів або керівників, прийнятому в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства, у випадках відсутності впевненості в правильності організації і ведення окремих ділянок бухгалтерського та податкового обліку; при необхідності підготовки підприємства до проведення зустрічних і тематичних перевірок контролюючими організаціями; при складанні актів звірок або вирішенні спірних питань між підприємствами; при проведенні претензійних…
Детальніше

Розробка і формування облікової політики підприємства

Одним з основних документів в роботі будь-якого підприємства є облікова політика. Під обліковою політикою організації розуміється сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для формування доходів та витрат підприємства, складання та подання фінансової звітності. Як відомо, від правильно обраної облікової політики залежить фінансовий стан організації. Її положення впливають на рівень сплачуваних податків і зборів, на собівартість, на фінансові результати і рентабельність діяльності. За результатами розробки та формування облікової політики на підприємстві надається: положення про облікову політику підприємства; робочий план рахунків підприємства; типові проводки; методичні рекомендації щодо відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку підприємства відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні; методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності підприємства; звіт на вимогу Замовника.
Детальніше