Зміни до Податкового кодексу України з 1 січня 2018 року

Зміни до Податкового кодексу України з 1 січня 2018 року

Новини компанії
Законом України від 07 грудня 2017 року №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено суттєві зміни до Податкового кодексу України. Як вбачається з назви та змісту цього Закону, його прийняття повинно забезпечити наповнення бюджетів у 2018 році.  Закон передбачає: 1) Індексацію ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях, а саме: збільшення ставок екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін на 11,2%; збільшення ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції збільшені на 16,8%). 2) Встановлення графіку збільшення  специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби  і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати…
Детальніше
Новели ведення касових операцій у нацвалюті

Новели ведення касових операцій у нацвалюті

Новини компанії
Із 5 січня діє нове Положення про ведення касових операцій. 29 грудня 2017 року Правління Національного Банку України затвердило постанову «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №148 (далі — Постанова №148), якою викладено в новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі — Положення). Положення передбачає низку новацій, а саме можливість: • здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних і програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які забезпечували б безпечне передавання коштів і робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана «пневмопошта»); • здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства,…
Детальніше
З 1 січня 2018 року в Україні змінились розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму

З 1 січня 2018 року в Україні змінились розміри мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму

Новини компанії
Так, статтею 8 Закону України від 07 грудня 2017 року №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» визначенено, що мінімальна заробітна плата в Україні у 2018 році у місячному розмірі становитиме 3 723 гривні, а у погодинному розмірі – 22,41 гривню. Чинною редакцією Закону збільшення розміру мінімальної заробітної плати протягом 2018 року не передбачається. Також, у 2018 році зросте розмір прожиткового мінімуму. Статтею 7 цього Закону встановлено у 2018 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2018 року - 1700 гривень, з 1 липня - 1777 гривень, з 1 грудня - 1853 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року - 1492 гривні, з 1 липня - 1559 гривень, з 1…
Детальніше
У 2018 році змінено строк подання декларації для окремих платників податку на прибуток «квартальників»

У 2018 році змінено строк подання декларації для окремих платників податку на прибуток «квартальників»

Новини компанії
Законом України від 07 грудня 2017 року №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено суттєві зміни до Податкового кодексу України (далі ПКУ), в тому числі і ті, що стосуються строків подання декларації з податку на прибуток підприємств. Детально строки подання таких декларацій визначено у статті 137 ПКУ. Як і раніше, декларацію з податку на прибуток платники подаватимуть в різні строки: • ті, в кого за минулий звітний період (рік) обсяг доходів перевищив 20 млн грн, звітуватимуть у 2018 році щоквартально; • ті ж, в кого обсяг доходів був меншим, та новостворені платники податку (в тому числі ті, що перейшли у 2018 році з єдиного податку), звітуватимуть лише за річний звітний період. Залишаються старі правила звітування…
Детальніше
Сплата авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у 2018 році

Сплата авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у 2018 році

Новини компанії
З 01 січня 2018 року набрав чинності Закон України від 07 грудня 2017 року №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким внесено ряд змін щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів. Як і раніше, крім випадків, передбачених пп. 57.1-1.3 Податкового кодексу України (далі ПКУ), емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Серед виключень, як і раніше, перебуває виплата дивідендів: • на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму…
Детальніше
Нове в податковому законодавстві. Зупинення реєстрації податкової накладної.

Нове в податковому законодавстві. Зупинення реєстрації податкової накладної.

Новини компанії
Відповідно до законопроекту №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 Податкового кодексу України (далі - Кодекс). Так, вносяться зміни до статті 201 Кодексу: 201.16.1. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації. У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку…
Детальніше
Нове в оподаткуванні. Різниці при амортизації необоротних активів

Нове в оподаткуванні. Різниці при амортизації необоротних активів

Новини компанії
У 2017 році нас очікують зміни в порядку визначення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Так, законопроектом від 07.11.2016 за №5368 «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)», вносяться зміни в статтю 138 ПКУ, зокрема: 1) у пункті 138.1 («Фінансовий результат до оподаткування збільшується:»): абзац четвертий після слів “бухгалтерського обліку” доповнити словами “або міжнародних стандартів фінансової звітності”; доповнити  абзацами п’ятим і шостим такого змісту: “на суму залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих основних засобів або невиробничих нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта; на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів чи невиробничих нематеріальних активів, віднесених до витрат відповідно до національних положень (стандартів)…
Детальніше
Обмеження щодо реєстрації податкових накладних СГ підприємств у  2017 році

Обмеження щодо реєстрації податкових накладних СГ підприємств у 2017 році

Новини компанії
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» (проект №5132 від 15.09.2016) встановлюються обмеження щодо реєстрації податкових накладних. Зокрема визначено, що: У розділі ХХ “Перехідні положення” ПКУ: 1) у підрозділі 2: в абзаці другому пункту 37 слова і цифри “З 1 липня 2015 року” замінити словами і цифрами “З 1 липня 2015 року до 1 січня 2017 року”; “47. Установити, що рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, що додатково відкриті відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 цього Кодексу платникам - сільськогосподарським підприємствам, які обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 цього Кодексу, закриваються з дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий…
Детальніше