Аналіз фінансового стану

Головна / Аналіз фінансового стану

В процесі проведення аналізу фінансового стану підприємства вивчаються дані про фінансові ресурси підприємства. Аналізується формування і використання окремих видів фінансових ресурсів, їх розміщення в різні матеріальні цінності (активи), проводиться оцінка швидкості обороту коштів і фінансової стійкості підприємства.

Це – допомога власникам та керівництву оцінити дійсний стан підприємства, спрогнозувати можливості підприємства в майбутньому, визначитись зі стратегією подальшого розвитку підприємства, як бізнесу.

У процесі фінансового аналізу визначається:

 • платоспроможність підприємства;
 • забезпечення власними оборотними засобами щодо потреби в них;
 • прибутковість фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • стан запасів товарно-матеріальних цінностей і джерел їх формування;
 • ефективність розміщення коштів (власних, позикових, залучених) в різні види активів;
 • забезпечення повернення кредитів та ефективність їх використання;
 • стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • створення і використання різних фондів;
 • збереження власних оборотних коштів.

В результаті фінансового аналізу підприємства ми надаємо можливість власнику/керівнику проаналізувати всі сторони діяльності підприємства та отримати рекомендації щодо:

 • стану фінансової схеми бізнесу та юридичних осіб, які беруть участь у формуванні фінансових показників бізнесу;
 • динаміки фінансово-економічних показників діяльності бізнесу;
 • стану майна і зобов’язань з дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • можливих податкових ризиків, переваг податкового планування для оптимізації оподаткування;
 • необхідності капітальних вкладень та інвестицій.