Зміни до Податкового кодексу України з 1 січня 2018 року

Головна / Новини компанії / Зміни до Податкового кодексу України з 1 січня 2018 року

Законом України від 07 грудня 2017 року №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» внесено суттєві зміни до Податкового кодексу України.

Як вбачається з назви та змісту цього Закону, його прийняття повинно забезпечити наповнення бюджетів у 2018 році. 

Закон передбачає:

1) Індексацію ставок податків, встановлених в абсолютних значеннях, а саме:

  • збільшення ставок екологічного податку з урахуванням індексу споживчих цін на 11,2%;
  • збільшення ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції збільшені на 16,8%).

2) Встановлення графіку збільшення  специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби  і мінімального акцизного податкового зобов’язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів у 2018 році (з урахуванням попередньої індексації загалом на 29,7%),   та у подальшому до 2025 року  на 20% щорічно до досягнення мінімального стандарту ЄС (90 євро за 1000 штук).

3) Імперативне зобов’язання норми пункту 4 розділу ХІХ ПКУ щодо необхідності щорічного подання КМУ законопроекту про збільшення ставок, визначених в абсолютних величинах,   змінено дорученням КМУ такий законопроект подавати у разі необхідності.

4) До 1 січня 2020 року запроваджено ввезення промислового обладнання  з розстроченням сплати ПДВ на 24 місяця.

5) Змінено процедуру зупинення податкових накладних/розрахунків. Встановлено, що реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена у порядку, та на підставах, визначеному КМУ. З 01.01.2018 року до прийняття відповідного рішення Уряду зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків не провадиться.

6) До 1 січня 2020 року звільнено  від оподаткування прибуток підприємств у розмірі доходу підприємств, отриманого ними від господарської діяльності з використанням газу (метану) вугільних родовищ та/або похідної сировини газу (метану) вугільних родовищ, в тому числі газоповітряної суміші із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання, що здійснюється відповідно до Закону України «Про газ (метан) вугільних родовищ».

7) Запроваджено стимулюючі ставки рентної плати на видобуток природного газу у розмірі 12% та 5% залежно від глибини залягання для  нових свердловин із гарантуванням інвесторам незмінності цих ставок протягом  5 років.

9)  З 1 січня 2019 року   ставка  рентної плати на видобуток конденсату (45% та 21% залежно від глибини залягання) зрівняна із ставками  на видобуток нафти і газу (29% та 14% залежно від глибини залягання).

10) З метою надання роботодавцю додаткових важелів у заохоченні та стимулюванні своїх працівників звільнено від оподаткування вартість путівок, що не перевищує 5 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року, які надаються роботодавцем  один раз на календарний рік працівникам та/або членам їх сімей першого ступеня споріднення.

11) Уточнені норми щодо трансфертного ціноутворення.

12) Звільнено від сплати ввізного мита соду, яка використовується у різних галузях економіки країни.

13) Встановлено фіксовану  ставку земельного податку для залізниць  і ГМК.

14) Запроваджено правило, за яким ДФС зобов’язано до 15 липня поточного року на своєму веб-сайті оприлюднювати зведену інформацію про розмір та дату встановлення місцевих податків на відповідних територіях/

15) З метою запобігання заниження бази оподаткування (оціночної вартості) при продажу нерухомого майна створено Єдину базу даних звітів про оцінку нерухомого майна.

16) Встановлено, що якщо податковий орган у визначений ПКУ строк не направив фізичній особі повідомлення-рішення на сплату податку на нерухоме майно та/або земельного податку, така фізична особа звільняється від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

17) Змінено критерії належності платника податків до категорії великих платників податків. Збільшено:

  • показник сплати платежів до державного бюджету за платежами, які контролюються ДФС, з 20 млн грн до еквіваленту 1 млн євро, в яких сума податків, зборів, платежів, крім митних платежів, перевищує еквівалент 500 тис. євро;
  • критерій обсягу доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали з 1 млрд грн до еквіваленту 50 млн євро.

18) Запроваджено облік великих платників податків за неосновним місцем обліку у контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків або його територіальних підрозділах щодо наявних в межах населеного пункту за місцезнаходженням контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, або його територіальних підрозділів, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність такого великого платника податків.

19) Запроваджена норма щодо  відшкодування шкоди за рахунок коштів державного бюджету завданої платнику податків незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи контролюючого органу та відповідальність такої посадової або службової особи в порядку регресу перед державою.

20) Строк обов’язкового використання витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах перенесено на рік та одночасно з 1 січня 2019 року запроваджено відповідальність за відсутність витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників на акцизних складах, на яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, навантаження-розвантаження, зберігання пального та/або відпуск такого пального без наявності витратомірів-лічильників та/або рівномірів-лічильників.

21) Прийнято норми, відповідно до яких при визначенні бази оподаткування земельним податком та єдиним податком для платників четвертої групи коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки за 2018 рік дорівнює 1.

Законом доручено Кабінету Міністрів України до 1 березня 2018 року визначити порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних відповідно до пункту 201.16статті 201 Податкового кодексу України та забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Поряд з цим, цим Законом знову органам місцевого самоврядування надано право не дотримуватись принципів стабільності податкового законодавства.

Так, установлено, що у 2018 році до рішень про встановлення місцевих податків і зборів, прийнятих органами місцевого самоврядування, у тому числі радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, після 15 липня 2017 року та у 2018 році, не застосовуються вимоги підпункту 4.1.9 пункту 4.1 та пункту 4.5 статті 4, підпункту 12.3.4 пункту 12.3, підпункту 12.4.3 пункту 12.4 та пункту 12.5 статті 12 Податкового кодексу України та Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».