Сплата авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у 2018 році

Головна / Новини компанії / Сплата авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів у 2018 році

З 01 січня 2018 року набрав чинності Закон України від 07 грудня 2017 року №2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», яким внесено ряд змін щодо сплати авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів.

Як і раніше, крім випадків, передбачених пп. 57.1-1.3 Податкового кодексу України (далі ПКУ), емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Серед виключень, як і раніше, перебуває виплата дивідендів:

• на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп.57.1-1.2 ПКУ;

• платником податку на прибуток, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у період, за який виплачуються дивіденди;

• фізичним особам.

І сам авансовий внесок із податку на прибуток розраховується за ставкою 18% з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний податковий (звітний) рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. При цьому самі дивіденди на суму такого авансового внеску не зменшуються.

Але у 2018 році до пп. 57.1-1.2 ПКУ внесено важливу зміну, яка стосується вона платників єдиного податку.
За правилом, яке діяло раніше, обов’язок з нарахування та сплати авансового внеску з податку на прибуток покладався на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом, незалежно від того, чи користується такий емітент пільгами зі сплати податку, передбаченими ПКУ, чи застосовував іншу ставку податку на прибуток, ніж 18%.

Тепер це правило не стосується платників єдиного податку. Тобто вони при виплаті дивідендів вже не зобов’язані сплачувати авансові внески з податку на прибуток.