Новели ведення касових операцій у нацвалюті

Головна / Новини компанії / Новели ведення касових операцій у нацвалюті

Із 5 січня діє нове Положення про ведення касових операцій.

29 грудня 2017 року Правління Національного Банку України затвердило постанову «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» №148 (далі — Постанова №148), якою викладено в новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі — Положення).

Положення передбачає низку новацій, а саме можливість:

• здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних і програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які забезпечували б безпечне передавання коштів і робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана «пневмопошта»);

• здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію НБУ на надання банкам послуг з інкасації;

• застосування ЕЦП юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії;

• покладення функцій касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.

Крім того, лібералізовано низку вимог щодо ведення касових операцій, зокрема: визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіка роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей установлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.

Також у зв’язку зі змінами у законодавстві України Положенням передбачено, що використання печатки підприємством не є обов’язковим.
Одночасно з метою оптимізації нормативно-правових актів до Положення включено вимоги постанови Правління НБУ «Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. № 210, та, відповідно, Постановою № 148 зазначену вище постанову Правління НБУ визнано такою, що втратила чинність.

При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися незмінними, а саме:

• між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або декількома платіжними документами — у розмірі 10 000 грн;

• між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня — у розмірі 50 000 грн;

• між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, — у розмірі 50 000 грн.

Постанова №148 набирає чинності 5 січня 2018 року. Одночасно втратила чинність постанова Правління НБУ «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15.12.2004 №637.