Мінсоцполітики роз’яснило особливості складання посадової інструкції для працівника

Головна / Новини компанії / Мінсоцполітики роз’яснило особливості складання посадової інструкції для працівника

Посадові (робочі) інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі.

Мінсоцполітики у листі від 25.11.2015 р. №713/13/116-15 нагадує, що до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під підпис про умови праці, визначити його робоче місце тощо.

Посадова (робоча) інструкція є саме тим документом, в якому визначено конкретні завдання та обов’язки працівника, його права та відповідальність.

При наявності посадової (робочої) інструкції потенційний працівник буде чітко знати права та обов’язки, що покладаються на нього при виконанні ним роботи, що унеможливить конфлікт між ним та роботодавцем з приводу їх виконання.

Такі інструкції складаються на основі кваліфікаційних характеристик посад, які наведені в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Довідник складається з Випусків та їх Розділів, які згруповано за основними видами економічної діяльності, виробництва та робіт.

Кваліфікаційні характеристики визначають перелік основних робіт, які властиві тій або іншій посаді (професії), та забезпечують єдність у визначенні кваліфікаційних вимог щодо певних посад (професій).

Довідник є нормативним документом, обов’язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності.

Відповідно до Загальних положень Довідника, які містяться у Випуску 1 “Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності” Довідника, затвердженого наказом Мінпраці від 29.12.2004 р. № 336, посадові (робочі) інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть бути окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (положенні) підприємства або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов’язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Посадові (робочі) інструкції працівників розробляються із дотриманням вимог і норм щодо їх побудови, визначених п. 6 Загальних положень зазначеного Довідника, і вводяться з метою чіткого визначення вимог, що ставляться до певної категорії працівника, раціонального розподілу обов’язків між працівниками, наділення працівників необхідними правами, підвищення відповідальності працівників за доручену ділянку роботи.

Отже, посадові (робочі) інструкції розробляють і затверджують роботодавці на основі типових кваліфікаційних характеристик, ураховуючи конкретні завдання та обов’язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Посадова інструкція складається із розділів:

  • “Загальні положення”,
  • “Завдання та обов’язки”,
  • “Права”,
  • “Відповідальність”,
  • “Повинен знати”,
  • “Кваліфікаційні вимоги”;
  • “Взаємовідносини (зв’язки) за посадою”.

Розділ “Кваліфікаційні вимоги” містить вимоги до освіти, освітньо-кваліфікаційних рівнів (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), професійної підготовки на виробництві та досвіду роботи, а в окремих випадках і додаткові особливі вимоги, якими передбачається належне виконання завдань та обов’язків, виписаних у посадових (робочих) інструкціях працівників.

Разом з тим зауважуємо про те, що посадова (робоча) інструкція складається на посаду (професію), передбачену у штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду. Тому у розділі “Кваліфікаційні вимоги” посадової (робочої) інструкції відповідної посади (професії) вимоги до освіти та освітньо-кваліфікаційних рівнів мають відповідати вимогам кваліфікаційної характеристики цієї посади (професії).

Таким чином, при складанні посадової (робочої) інструкції роботодавець не може змінювати кваліфікаційні вимоги до посади (професії) щодо освіти (відповідного напряму підготовки), які передбачені кваліфікаційною характеристикою цієї посади (професії).

Слід зазначити, що передумовою прийняття на роботу працівника є наявність вакантної штатної одиниці в штатному розписі за відповідною посадою (професією) з визначенням категорії (розряду).

Роботодавець при прийнятті на роботу працівника пропонує йому виконання робіт за посадою (професією) відповідної категорії (розряду), яка передбачена у штатному розписі підприємства.

Особи, які не мають відповідної освіти або стажу роботи, встановлених кваліфікаційними вимогами, але мають достатній практичний досвід та успішно виконують у повному обсязі покладені на них завдання та обов’язки, можуть бути, як виняток, залишені на займаній посаді або призначені на відповідні посади за рекомендацією атестаційної комісії, якщо інше не передбачено актами, що мають вищу юридичну силу.

Наприкінці, Мінсоцполітики нагадує, що за порушення вимог законодавства про працю передбачено накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності.